Zwrot podatku z Niemiec

PRACOWAŁEŚ LEGALNIE W NIEMCZECH?

Jeśli tak pomożemy rozliczyć Cię w niemieckim urzędzie skarbowym Finanzamt.

Rozliczenie możliwe jest do 4 lat wstecz, aktualnie rozliczamy lata 2020-2023.

Termin na rozliczenie się z dochodów uzyskanych w 2023 r. upływa 02.09.2024 r. !

Obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech zachodzi gdy:

 • pracowałeś u kilku pracodawców i otrzymałeś więcej niż jedną kartę Lohnsteurbescheinigung
 • jedno z małżonków ma III klasę podatkową, a drugie przebywało poza granicami Niemiec lub ma V lub VI klasę podatkową
 • wysokość Twojego dochodu przekroczyła kwotę wolną od podatku, a pracodawca nie odprowadził zaliczek na podatek
 • uzyskałeś dochód powyżej 10 700 euro i na Lohnsteuerbescheiningung masz wpisane kwoty w pozycje 17 lub 21
 • prowadzisz działalność gospodarczą
 • jesteś emerytem lub rencistą
 • pobierałeś świadczenia socjalne w Niemczech np. bezrobotne, chorobowe
 • otrzymałeś wezwanie z urzędu – ERINNERUNG
Rozliczenie podatku z Niemiec

Rozliczenie indywidualne lub wspólne.

zwrot podatku z zagranicy

Rozliczenie roczne można złożyć indywidualnie, dotyczy ono osób będących stanu wolnego, po rozwodzie, owdowiałe lub te, które nie spełniają warunków do rozliczenia wspólnego.

zwrot podatku z zagranicy

Rozliczenie wspólne z małżonkiem często korzystniejsze jet możliwe kiedy jesteś w związku małżeńskiem i małżonek przebywa w Niemczech więcej niż 6 miesięcy.

zwrot podatku z zagranicy

Współmałżonek nie musi posiadać miejsca zamieszkania czy zameldowania w Niemczech.zwrot podatku z zagranicy

Nie ma również znaczenia to, że w Polsce rozliczałeś się razem lub osobno z żoną.
Kwoty wolne od podatku w Niemczech:

Kalendarz

ROK PODATKOWY 2020

Rozliczenie indywidualne: 9 408 EURO Rozliczenie wspólne: 18 816 EURO

Kalendarz

ROK PODATKOWY 2021

Rozliczenie indywidualne: 9 744 EURO Rozliczenie wspólne: 19 488 EURO

Kalendarz

ROK PODATKOWY 2022

Rozliczenie indywidualne: 10 347 EURO Rozliczenie wspólne: 20 694 EURO

Kalendarz

ROK PODATKOWY 2023

Rozliczenie indywidualne: 10 908 EURO Rozliczenie wspólne: 21 816 EURO

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami w najlepszy dla Ciebie sposób!

ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI

Odliczenia od podatku w Niemczech:

 • Koszty, które ponosiłeś i mogą spowodować , że otrzymasz większy zwrot podatku to m.in:
 • Koszty zjazdów z Niemiec do Polski,
 • Koszty dojazdów do pracy z miejsca zamieszkania w Niemczech,
 • Koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego tj. koszty zakwaterowania w Niemczech,
 • Jeśli jesteś kierowcą, pracownikiem budowlanym przysługuje Ci dieta z tytułu przebywania poza miejscem zamieszkania,
 • Koszty leczenia,
 • Darowizny na organizacje charytatywne lub kościelne oraz składki członkowskie na stowarzyszenia lub organizacje społeczne przekazane w Niemczech,
 • Koszty przeprowadzki na terenie Niemiec,
 • Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jeśli byłeś oddelegowany do pracy z Niemczech,
 • Koszty opieki nad osobą niepełnosprawną/chorą.
 • Koszty rozliczenia podatkowego,
 • Koszty za Internet, telefon,
 • Koszty konta bankowego,
 • Opłaty za szkołę płatną Twojego dziecka, przedszkole, czy opiekunkę.
pieniądze

Termin rozliczenia zeznania podatkowego obowiązujący w Niemczech.

Rok podatkowy w Niemczech trwa od 01 stycznia do 31 grudnia.

Na rozliczenie podatku masz maksymalnie 4 lata, dotyczy to osób będących na pierwszej klasie podatkowej.

Osoby, które rozliczały się wcześniej lub mają obowiązek rozliczać się w Niemczech mają czas na złożenie deklaracji do 31 lipca następnego roku kalendarzowego.

Jeśli otrzymałeś wezwanie do rozliczenie tzw. Erinnerung nie zwlekaj ze złożeniem deklaracji.

Zignorowanie rozliczenia może doprowadzić do tego, że urząd finansowy naliczy wysoką karę pieniężną.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku z niemiec.

Podstawowym dokumentem do tego aby móc rozliczyć podatek w Niemczech jest odpowiednik polskiego PIT 11, czyli karta podatkowa tzw. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG. Niemiecki pracodawca powinien udostępnić ją Tobie do 28 lutego kolejnego roku podatkowego. 

Jeśli jej nie posiadasz to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych odcinków z wypłaty tj. Abrechnung.

Termin rozliczenia zeznania podatkowego obowiązujący w Niemczech.

Jeśli poza dochodami z Niemiec uzyskałeś dochody z innych kraju np. z Polski, Holandii, Belgii czy innego krajów wówczas masz obowiązek połączyć wszystkie dochody i wykazać je w polskim rozliczeniu rocznym PIT-36.

Jeśli nie miałeś innych dochodów powinieneś wykazać tylko te niemieckie w rozliczeniu rocznym po to, aby uzyskać z polskiego urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach EU/EWR, którego wymaga niemiecki urząd skarbowy.

ZOBACZ JAK TO WYGLĄDA

Etapy rozliczenia podatku w Niemczech.

Etap 1

Prześlij do nas na adres e-mail zwrotpodatku@ukad.pl swoje karty podatkowe, które otrzymałeś od niemieckich pracodawców tj. Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnungi wraz z informacją o uzyskanych innych dochodach jeśli takie miałeś. W przypadku rozliczenie wspólnego, prześlij również informację o otrzymanych dochodach współmałżonka/współmałżonki.

Etap 2

W ciągu 2-3 dni otrzymasz od nas kalkulację z szacowanym wynikiem rozliczenia.

Etap 3

Jeśli zdecydujesz się na rozliczenie, umówimy się na spotkanie stacjonarnie lub on-line prześlemy niezbędne dokumenty do wypełnienia przez Ciebie.

Etap 4

Po otrzymaniu kompletu dokumentów przystąpimy do realizacji Twojego rozliczenia. Zajmiemy się rozliczeniem w polskim urzędzie skarbowym, zawnioskujemy o wydanie zaświadczenia o dochodach EWR/EOG a następnie przystąpimy do rozliczenia podatku w niemieckim urzędzie.

Etap 5

Niemiecki urząd wyda decyzję w terminie 3-6 miesięcy i po tym czasie otrzymasz zwrot swojego podatku.

Jeśli przeraża Cię kwestia samodzielnego rozliczenia podatku czy to w Polsce czy też w Niemczech zgłoś się do nas.

Chętnie pomożemy i zajmiemy się kompleksowo usługą rozliczenia w Polsce jak i Niemczech.

ZOBACZ CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

Inne dodatkowe usługi, które wykonamy dla Ciebie:

 • Rozliczenia roczne PIT37, PIT28, PIT39
 • Rozliczenia roczne z ujęciem dochodów z zagranicy PIT36/ZG (Niemcy, Holandia, Belgia,Norwegia, Czechy, Austria) i inne kraje.
 • Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o dochodach w polskim urzędzie skarbowym dla celów rozliczenia podatku w Holandii
 • Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia A1
 • Zawnioskowanie o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego Freistellung
 • Przedłużenie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego Freistellung
 • Rozliczenie roczne małej Gewewrby (bez podatku VAT)