Zwrot podatku z niemiec

Zwrot podatku z Niemiec

Uwaga!

Termin rozliczenia w Niemczech zostanie od 2019 roku dla deklaracji podatkowych począwszy od roku podatkowego 2018 wydłużony do 31.07.

Niedotrzymanie terminu będzie powodowało naliczenie kary pieniężnej za każdy miesiąc opóźnienia.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

O zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec może ubiegać się każdy, kto pracował w Niemczech i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer).

Dla większości osób rozliczenie nie jest to obowiązkowe, jednak i tak warto ubiegać się o zwrot podatku bowiem niejednokrotnie są to sumy przekraczające miesięczną pensję. Jest jednak kilka przypadków gdzie spełnienie chociaż jednego z kryteriów powoduje, że rozliczenie się z podatku jest obowiązkowe. W szczególności dotyczy to sytuacji kiedy:

 • podatnik ma nadany Steuernummer,
 • podatnik ma przyznany przez Urząd Skarbowy tzw. Steuerfreibetrag,
 • podatnik ma przyznaną trzecią lub szóstą klasę podatkową – Steuerklasse 3 lub 6,
 • podatnicy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec (Gewerbe),
 • emeryci, renciści,
 • osoby pobierające świadczenia w Niemczech.
  Niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt) może również wezwać do rozliczenia osobę, która nie posiada obowiązku rozliczenia się, wówczas rozliczenie takie jest obligatoryjne.

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku skontaktuj się z Anią.

Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

Od roku 2014 osoby, które rozliczały się już w poprzednich latach powinny rozliczać się na bieżąco, to znaczy do 31.05. roku następującego po roku rozliczeniowym.

Rozliczyć się z urzędem skarbowym (Finanzamt) możemy do 4 lat wstecz, czyli w 2020 roku można rozliczyć jeszcze 2016 rok.


Dokumenty do rozliczenia

Podstawą do rozliczania się z niemieckim fiskusem jest posiadanie karty podatkowej Lohnsteuerbescheinigung, która jest wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub miesięczne odcinki z wypłaty abrechnung za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego.Jeśli dostawałeś w Niemczech chorobowe bezrobotne, Elterngeld – do rozliczenia dołącz decyzje z Arbeitsamtu lub Krankenkasse.

Dodatkowo należy załączyć zaświadczenie o dochodach EWR w Polsce z Urzędu Skarbowego. Jeśli masz współmałżonka, wpisz jego dane na zaświadczeniu.


Rozliczenie wspólne czy indywidualne ?

Rozliczenie indywidualne ma zastosowanie do podatnika będącego stanu wolnego (kawaler/panna), wdowca, rozwodnika lub osoby będącej w związku małżeńskim nie spełniającej jednak kryteriów do rozliczenia wspólnego.

Rozliczenie razem z małżonkiem jest korzystne w wypadku gdy dochód uzyskany z tytułu pracy na terenie Niemiec jest wyższy od ok. 10 tysięcy euro.

Rozliczenie wspólne skierowane jest dla tych osób, które nabyły nieograniczony obowiązek podatkowy tj. przepracowały w Niemczech więcej jak 183 dni w roku lub mają adres zameldowania.

Współmałżonek natomiast nie musi posiadać zameldowania na terenie Niemiec nie ma znaczenia również fakt czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce.

Znaczenie mają natomiast następujące okoliczności: jeżeli tylko jedno z małżonków pracowało w Niemczech ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie powinny przekroczyć kwoty wolnej od podatku. 

Kwoty wolne od podatku:

2016 = 8.652,00 euro

2017 = 8.820,00 euro

2018 = 9.000,00 euro

2019 = 9.168,00 euro

Jakie są korzyści rozliczenia wspólnego?

Przy rozliczeniu wspólnym można między innymi odpisać od podatku dodatkowe koszty np. koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Dochodzi do tego w wypadku gdy w miejscu zamieszkania w Polsce, przebywa najbliższa rodzina, czyli współmałżonek oraz dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia. W takiej sytuacji Finanzamt musi rozpatrzyć fakt, prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, czyli tego, że pracujemy na terenie Niemiec, a nasza najbliższa rodzina pozostaje wciąż na terenie Polski.

Jakie koszty możesz uwzględnić rozliczając podatek za pracę w Niemczech?

Podatnicy stanu wolnego nie ponoszą kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, chyba że są właścicielami/najemcami domu/mieszkania zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Poniesione koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego powinny być udokumentowane następującymi dokumentami:

 • zestawienia zjazdów do Polski (Heimfahrtenbuch)
 • stan początkowy i końcowy licznika samochodu, którym dojeżdżasz do domu (samochód musi być własnością/współwłasnością podatnika)
 • kopia dowodu rejestracyjnego
 • kopia prawa jazdy
 • kopia ubezpieczania/polisy
 • kopie rachunków za części samochodowe, naprawy
 • kopie rachunków, faktur, paragonów na paliwo
 • kopie imiennych biletów autokarowych lub za przewozy busami z Polski do Niemiec
 • kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
 • kopie przelewów za opłacany czynsz lub kopie Abrechnungów, na których widnieją koszty mieszkania ściągane z wypłat podatnika.

Poniesione koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy:

 • kopie biletów autobusowych,
 • kopie biletów za przejazdy pociągami, metrem
 • paragony za paliwo

Pozostałe koszty poniesione w związku z pracą na terenie Niemiec:

 • kopie imiennych rachunków za noclegi
 • kopie rachunków lub przelewów za media, tj. prąd, woda, telefon, Internet,
 • kopie rachunków za zakup/czyszczenie odzieży roboczej,
 • kopie imiennych rachunków za szkolenia, kursy, egzaminy

Jeśli chcemy odpisać koszty od podatku, musimy posiadać ich udokumentowanie, czyli rachunki, paragony, bilety kolejowe, autobusowe, miesięczne itp.

Ile wynosi zwrot podatku z Niemiec?

Zwrot podatku zależy przede wszystkim od wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe odprowadzane do urzędu finansowego.

Kwoty, o które można się starać znajdują się na karcie podatkowej w pozycjach:

*Einbehaltene Lohnsteuer – podatek od dochodów,
*Einbehaltener Solidaritaszuschlag – podatek solidarnościowy,
*Einbehaltene Kirchensteuer – podatek kościelny.

Wpływ na wysokość zwrotu ma również dochód w Polsce oraz informacje o rodzinie, a także informacje o dojazdach z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca zamieszkania w Polsce jak również podróże z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca wykonywania pracy (jeśli nie są pokrywane przez pracodawcę).

Jaki jest czas trwania rozliczenia?

Czas oczekiwania na zwrot twa średnio od 3 do 6 miesięcy. Termin ten jest umowny, a urząd nie ma limitu czasowego na rozpatrzenie złożonej deklaracji. Wynikiem rozliczenia jest decyzja Bescheid  z Urzędu Skarbowego wysłana na adres podatnika. Ewentualny zwrot podatku jest przelewany na konto podane przy składaniu dokumentów. Przelew dokonywany jest w walucie euro chyba, że podatnik podał konto złotówkowe, nastąpi wtedy przewalutowanie kwoty zwrotu.

Czy musisz rozliczyć dochód osiągnięty na terenie Niemiec w polskim urzędzie skarbowym?

Dochody brutto uzyskane podczas pracy w Niemczech, niezależnie czy ubiegamy się o zwrot podatku czy nie, musimy wykazać w zeznaniu podatkowym w Polsce.

Jeśli uzyskałeś dochody w Polsce i Niemczech wówczas rozliczenie w polskim urzędzie skarbowym jest obowiązkowe.

Pomiędzy Polską a Niemcami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje, że dochody opodatkowane w jednym kraju są brane pod uwagę w drugim kraju na zasadzie tzw. „odliczenia z progresją”. Oznacza to, że dochody uzyskane w Niemczech należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce. Jeśli jednak suma dochodów z obu krajów spowoduje przekroczenie któregoś z progów podatkowych, wówczas może powstać konieczność dopłaty podatku od uzyskanych dochodów

Osoby deklarująca w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy(uzyskane bez pośrednictwa płatnika) zobowiązana jest złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT-ZG.

Jeżeli nie wiesz jak rozliczyć swojgo PITa, skontaktuj się z Anią.

Sprawdź najnowsze, ważne informacje dla każdego przedsiębiorcy -> AKTUALNOŚCI PRAWNE I KSIĘGOWE

Zwrot podatku z Niemiec