Zwrot podatku z e szwecji

Zwrot podatku ze Szwecji.

Kto może starać się o zwrot potraconego podatku ze Szwecji?

O zwrot podatku ze Szwecji może się starać każdy, kto pracował tam legalnie i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego mają osoby, które pracowały i uzyskiwały dochód powyżej 183 dni w danym roku podatkowym. Jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż pół roku, wówczas nie ma takiego obowiązku.

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku skontaktuj się z Anią.

Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

Jaki jest termin rozliczenia ze Szweckim Urzędem Skarbowym?

Rozliczenie podatku jest obowiązkowe za poprzedni rok podatkowy, a dokumenty powinny być złożone (wraz z deklaracją z urzędu) w naszym biurze, najpóźniej 15 kwietnia, gdyż rozliczona deklaracja musi najpóźniej do 4 maja trafić do urzędu (Skatteverket). Jeżeli tego nie zrobisz, urząd wyda decyzję podatkową obliczoną bez uwzględnienia jakichkolwiek ulg i odliczeń. Możesz również otrzymać karę za brak złożonego zeznania podatkowego.
Rozliczenie w Szwecji może być wyłącznie indywidualne.

 

Kiedy nie ma obowiązku rozliczenia się ze Szweckim Urzędem Skarbowym?

Jedyna sytuacja w której podatnik nie ma obowiązku rozliczenia się z urzędem, jest wtedy gdy na karcie podatkowej widnieje oznaczenie SINK – wynik rozliczenia z urzędem skarbowym jest na “0” , tzn. podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, ani nie musi nic dopłacać.

 

Jakie dokumenty niezbędne są do rozliczenia się ze Szwecją?

• deklaracja podatkowa tzw. Inkomstendeklaration – podpisana w miejscu “Underskrift” i dostarczona do nas w oryginale,
• karta podatkowa – dokument wydawany przez pracodawcę : KU10, KU13 lub KU14

Komplet dokumentów, który należy wypełnić w celu ubiegania się o zwrot podatku ze Szwecji można pobrać ze strony druki do pobrania.

 

Ważne terminy!

  • styczeń/luty – otrzymasz dokumentację potwierdzającą twoje zarobki w Szwecji. Dokument KU-13 przesyła Twój pracodawca na zarejestrowany adres do korespondencji. Jest to podstawowy dokument przy deklarowaniu rocznego przychodu w zeznaniu podatkowym.
  • kwiecień – Urząd Skarbowy wyśle do Ciebie formularz konieczny do złożenia zeznania podatkowego (tzw. Inkomstendeklaration). Ten dokument musisz dostarczyć do naszego biura w oryginale. Zostanie on przez nas wypełniony i nadany w terminie – maksymalnie do 4 maj !.
  • Wrzesień – grudzień – w tym okresie otrzymasz ostateczną decyzję z urzędu z określonym wymiarem naliczonego podatku dochodowego. Wtedy się dowiesz jaka ostatecznie kwota podatku zostanie potrącona i czy ewentualnie otrzymasz zwrot nadpłaty tego podatku. Ewentualna dopłata musi zostać zapłacona w ciągu 90 dni.

 

Z jakich ulg mogę skorzystać rozliczając podatek szwedzki?

Mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu następujące ulgi:

  • Ulga związana z dojazdem do pracy – ulga naliczana w przypadku ponoszenia kosztów dojazdu z domu do pracy w Szwecji (udokumentowane ), oraz z Polski do Szwecji. Prosimy w tym wypadku o przysłanie biletów, są one wymagane przez szwedzki urząd skarbowy. Kierowane są razem z deklaracją do urzędu.
  • Ulga związana z kosztami wyżywienia i zakwaterowania – naliczana w przypadku jeśli pracodawca nie zapewniał darmowego wyżywienia i zakwaterowania. W przypadku tej ulgi również wymagamy rachunków, umów najmu mieszkania lub innych dokumentów potwierdzających koszty ponoszone przez pracownika związane z jego zakwaterowaniem.

 

Jeśli masz pytania dotyczące rozliczenia podatku z Szwecji  skontaktuj się z Anią.

Zwrot podatku ze Szwecji