Zwrot podatku z usa(5)

Zwrot podatku z USA. Zwrot podatku z zagranicy.

Kto może rozliczyć potrącony podatek w USA?

Wszystkie osoby pracujące w Stanach Zjednoczonych mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od stanu, w którym wykonujesz pracę, zaliczki te wynoszą od 10-20% dochodu. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w amerykańskim urzędzie podatkowym (IRS) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku  skontaktuj się z Anią.

Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

Jaki jest termin rozliczenia podatku w USA?

O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku rozliczeniowego. Do końca stycznia wszyscy pracodawcy mają obowiązek rozesłać pracownikom dokumenty W2, będące podstawą ubiegania się o zwrot. W styczniu też, IRS publikuje aktualne formularze i tabele podatkowe. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 3 lat od zakończenia roku podatkowego.

Zwrot podatku z USA – rozliczenia podatków z zagranicy Jelenia Góra

 

Jakich dokumentów potrzebujesz aby uzyskać zwrot podatku z USA?

Dokument W2 lub ostatni odcinek z wypłaty od pracodawcy. Jeśli miałeś wielu pracodawców to musisz przedłożyć dokumenty od każdego z nich.
W-2 jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Znajdują się na nim informacje o całkowitych dochodach oraz zapłaconych podatkach u danego pracodawcy w danym roku podatkowym.
ksero paszportu – wizy J1 również
ksero karty z numerem Social Security
ksero formularza DS 2019 – pozwolenie na pracę w USA.
DS-2019 jest dokumentem uprawniającym obywatela polski do legalnej pracy w USA. Obywatel otrzymuje go jeszcze przed wylotem z kraju. Jest on niezbędny podczas ubiegania się o wizę pracowniczą. Bez tego dokumentu wiza J-1 jest nieważna.

Komplet dokumentów, który należy wypełnić w celu ubiegania się o zwrot podatku z USA można pobrać ze strony dokumenty do pobrania.

 

Jakiej kwoty podatku mogę spodziewać się z USA?

Kwota zwrotu podatku zależna jest o Twojego dochodu jak również zaliczki na poczet podatku. Można jednak stwierdzić, że jeśli Twoje dochody nie przekroczyły ok. 10 000 $, wówczas Twój podatek odzyskasz w całości.

 

Ile czeka się na zwrot podatku z USA?

Na zwrot podatku czeka się od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania dokumentów do urzędu. Zdarza się jednak, że niekiedy rozliczenie wymaga dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, co powoduje wydłużenie procedury rozliczeniowej (w przypadku rozliczenia na podstawie payslip-ów czas oczekiwania na rozliczenie się wydłuża).Zwroty wypłacane są na konta bankowe USA lub wysyłane czekiem na wskazany adres we wniosku. Czek można zrealizować w banku, gdzie podatnik posiada rachunek bankowy.

 

Czy zwrot podatku z USA jest legalny?

Tak. Pracując za granicą masz prawo do korzystania z przepisów podatkowych w USA. Odbywa się to tak samo jak w Polsce. Odzyskujesz tylko nadpłacony podatek, dzięki skorzystaniu z ulg podatkowych ( np. standardowa ulga podatkowa).

Jeśli masz pytania dotyczące rozliczenia podatku z USA skontaktuj się z Anią.

Zwrot podatku z USA