Zwrot podatku z zagranicy Holandia

Zwrot podatku z zagranicy Holandia

W chwili obecnej aby korzystać z dotychczasowych przywilejów osoby niezameldowane w Holandii lub zameldowane tylko przez część roku muszą spełnić 3 warunki:

  • Posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby,
  • Posiadać co najmniej 90% dochodów opodatkowanych w Holandii,
  • Przedstawić zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju zamieszkania na specjalnym formularzu Belastingdienst.

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku z Holandii –  skontaktuj się z Anią.    Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

 

Zwrot podatku z zagranicy Holandia

Kto może ubiegać się o zwrot podatku holenderskiego?

Zwrot nadpłaty podatkowej przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii, której od wynagrodzenia pracodawca potracił podatek i która posiadała tzw. BSN (wcześniej znany jako nr sofi), który jest odpowiednikiem polskiego NIP-u).

Kiedy masz obowiązek rozliczenia się z holenderskim Urzędem Skarbowym?

Pracownicy tymczasowi niezameldowani na terenie Holandii nie są zobowiązani do rozliczenia w tym kraju. Konieczne jest to dopiero:

  • Jeżeli otrzymasz, jakiekolwiek pismo z Urzędu, nakazujące złożyć zeznanie podatkowe.
  • Jeżeli nie otrzymałeś z Urzędu żadnego dokumentu nakazującego wezwanie do rozliczenia się, ale osiągnąłeś dochód w Holandii w 2015 roku i z wyliczenia wynika, że musisz dopłacić do podatku min. 45 euro lub więcej, bądź też kwota przewidywanego zwrotu jest wyższa niż 14 euro wówczas masz obowiązek rozliczenia.


Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia się z holenderskim Urzędem Skarbowym?

Podstawą rozliczenia jest posiadanie holenderskiej karty podatkowej jaaropgaaf ,która jest wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę.

Podstawą rozliczenia może być również salaris, czyli tygodniówka. W tym wypadku jednak musi to być ostatnia tygodniówka wydana przed zakończeniem zatrudnienia.

Jeżeli rozliczenie dotyczy roku 2015 konieczne jest również dostarczenie wypełnionego i podstęplowanego przez Polski Urząd Skarbowy formularza, którym jest zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów na terenie Polski.

Pobierz zaświadczenie o dochodach za 2015 rok

Pobierz zaświadczenie o dochodach za 2016 rok

Pobierz zaświadczenie o dochodach za 2017 rok

Pobierz zaświadczenie o dochodach za 2018 rok

Pobierz zaświadczenie o dochodach za 2019 rok

Należy pamiętać również o tym, że warunkiem uzyskania powyższego zaświadczenia jest konieczność złożenia do polskiego urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT wraz z załącznikiem ZG.

Jeżeli masz z tym problem zadzwoń chętnie pomogę rozliczyć twoje dochody uzyskane w Holandii w Polskim Urzędzie Skarbowym.

Do uzyskania zwrotu podatku z Holandii za lata 2014, 2013, 2012, 2011 wyżej wspomniane zaświadczenie nie jest wymagane.

Do kiedy należy złożyć deklarację podatkową?

Warto pamiętać o obowiązujących terminach do kiedy deklaracja musi trafić do holenderskiego Urzędu Skarbowego.
1 Maj – ostateczny termin na złożenie deklaracji dla osób zameldowanych w Holandii w minionym roku podatkowym.
1 Lipiec – ostateczny termin na złożenie deklaracji dla osób niezameldowanych w Holandii w minionym roku podatkowym.
W przypadku niedopełnienia powyższych terminów urząd może wezwać do rozliczenia.

Za jaki okres można ubiegać się o zwrot podatku z Holandii?

Możliwość rozliczenia podatku istnieje do pięciu lat wstecz tzn. obecnie rozliczamy podatek holenderski za następujące lata:

  • za 2019 rok do 31 grudnia 2024 r.
  • za 2018 rok do 31 grudnia 2023 r.
  • za 2017 rok do 31 grudnia 2022 r.
  • za 2016 rok do 31 grudnia 2021 r.
  • za 2015 rok do 31 grudnia 2020 r.

Ile wynosi podatek dochodowy w Holandii ?

Jeśli pracujesz legalnie na terenie Holandii, twój pracodawca co miesiąc obowiązkowo odprowadza do holenderskiego urzędu podatkowego Bealstingdienst, zaliczki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen, lub
– loonheffing/premie volksverzekeringen.

Kwota tych zaliczek uzależniona jest od wysokości twoich zarobków oraz wieku. Większość pracodawców oblicza ją przy założeniu, że pracownik będzie podejmował zatrudnienie na terenie Holandii przez cały rok i osiągał zbliżony dochód każdego miesiąca. W takich przypadkach kwota ta jest równa podatkowi jaki trzeba będzie zapłacić holenderskiemu urzędowi podatkowemu Belastingdienst na koniec roku i najczęściej nie wymaga dopłaty podatku za strony pracownika.

Jeśli pracownik nie podejmował zatrudnienia przez cały rok, ale tylko przez jego część lub jeśli jego miesięczne zarobki ulegały znacznemu wahaniu istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części a czasami nawet całości zaliczek podatkowych odprowadzonych przez pracodawcę do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst.

Wysokość zwrotu podatku z Holandii uzależniona jest od kwoty odprowadzonych zaliczek podatkowych, przychodu jaki pracownik uzyskał w danym roku podatkowym oraz ulg podatkowych z jakich skorzysta przy wypełnianiu zeznania podatkowego.

Jakie są możliwości rozliczenia się z Holenderskim Urzędem Skarbowym?

Rozliczenie indywidualne 

Jeśli nie posiadasz partnera fiskalnego, lub partner nie ma nadanego numeru SoFi/BSN to możliwe jest jedynie rozliczenie indywidualne.

Rozliczenie wspólne

Rozliczenie wspólne (tzw. rozłąkowe) – rozliczenie ze współmałżonkiem, czyli ulga algemene heffingskorting jest możliwe jeżeli posiadasz partnera fiskalnego. Partnerem fiskalnym, najczęściej jest współmałżonek. Dzięki takiemu rozliczeniu korzysta się z ulgi podatkowej i osoba o niskich dochodach lub w ogóle ich nie posiadająca może otrzymać z takiego rozliczenia dodatkowe pieniądze.

Partnerem fiskalnym może być:

Mąż, żona lub
Partner *, z którym został zawarty w gminie związek partnerski(akt notarialny o wspólnym zamieszkiwaniu) lub
Partner *, z którym posiada się wspólne dziecko lub
Partner *, z którym jest się współwłaścicielem mieszkania/domu, w którym głównie przebywacie lub
Partner *, z którym jest dla siebie beneficjentami świadczeń emerytalnych
Partnerzy mieszkający razem, muszą być zameldowani w urzędzie gminy pod tym samym adresem.

Partnerami fiskalnymi może zostać rodzeństwo pod warunkiem, że jest zameldowane pod wspólnym adresem, innym niż rodzice i są współwłaścicielami mieszkania/domu, w którym żyją.

Aby rozliczyć się wspólnie oboje partnerzy muszą posiadać numer sofi (BSN). Osoba legalnie pracująca w Holandii posiada taki numer. Jeśli partner fiskalny nie ma BSN, wtedy występuje się o jego nadanie.

Jakie warunki trzeba spełniać aby ubiegać się o tzw. “rozłąkowe” z Holandii?

O rozłąkowe z Holandii można się starać, jeśli w roku za który ubiegasz się o zwrot podatku w Holandii spełniasz wszystkie następujące wytyczne:

Pracowałeś w Holandii w danym roku i miałeś odpowiednio wysoki dochód w Holandii.

Byłeś w związku małżeńskim przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub mieszkałeś z osobą spełniającą kryteria partnera fiskalnego i twój współmałżonek lub partner nie pracował w Holandii.

Całkowity dochód brutto twojego małżonka lub partnera fiskalnego w danym roku nie przekroczył odpowiednich progów podatkowych:

W jaki sposób zadeklarować w Polsce dochody z Holandii ?

Osoba deklarująca w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy (uzyskane bez pośrednictwa płatnika), zobowiązana jest złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT-ZG. Wykazaniu dochodów holenderskich służy pozycja 8 załącznika PIT-ZG. Jak składasz zeznanie PIT w Polsce (PIT-36) otrzymujesz wyższy zwrotu podatku z Holandii. Jako obywatel danego kraju masz bowiem prawa do wszystkich ulg czy odliczeń.

UWAGA! Rozliczenie w polskim urzędzie skarbowym jest obligatoryjne nawet jeśli w danym roku podatkowym nie uzyskałe/aś żadnych innych dochodów.

Jeżeli masz problem z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w Holandii w rozliczeniu rocznym PIT – skontaktuj się z Anią.

 

ZwrotZwrot podatku z Holandii podatku z zagranicy Holandia

Zwrot podatku z zagranicy Holandia

Zwrot podatku z zagranicy Holandia

Zwrot podatku z zagranicy Holandia