Zwrot podatku z irlandii

Zwrot podatku z Irlandii.

Komu przysługuje zwrot podatku z Irlandii?

Wszystkie osoby pracujące w Irlandii mają potrącane zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot podatku. W tym celu należy złożyć w irlandzkim urzędzie podatkowym deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku skontaktuj się z Anią.

Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

 

Kiedy mogę ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii?

Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego.
Rozliczenia można dokonać do 4 lat wstecz.
Dokumenty podatkowe można wysłać również przed zakończeniem roku podatkowego, jednak jest to równocześnie zobowiązanie do nie podejmowania żadnej pracy na terenie Irlandii do 1 stycznia kolejnego roku.

Zwrot podatku z Irlandii – rozliczenie podatku z zagranicy

 

Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o zwrot podatku z Irlandii?

  • Dokument P45 – jest to dokument, który otrzymujesz za każdym razem kiedy kończysz pracę w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego. Wystawia go pracodawca.
  • Dokument P60 – jest to dokument, który otrzymujesz na koniec roku podatkowego (31 grudzień). Wystawia go pracodawca.
    W przypadku braku wymienionych dokumentów – ostatnie payslipy wraz z dokładną nazwą i adresem pracodawcy.
  • Wyraźną kopię aktualnego dowodu osobistego.

Komplet dokumentów, który należy wypełnić w celu ubiegania się o zwrot podatku z Irlandii można pobrać ze strony dokumenty do pobrania.

 

Kiedy mogę uzyskać pełny zwrot potrąconego podatku?

Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku., aktualnie jest to 16.500 €. Jeśli suma dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskać można pełny zwrot potrąconego podatku.

 

Czy zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców?

Tak. Zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się “częściowo”.

 

Czas oczekiwania na rozliczenie

Procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa 2-3 miesiące, zdarza się jednak, że rozliczenie wymaga dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, co powoduje wydłużenie procedury (w przypadku rozliczenia na podstawie payslip-ów czas oczekiwania na rozliczenie się wydłuża).

 

Czy zarobki z Irlandii muszę zgłaszać w Polsce?

Nie. Nie ma takiego obowiązku.

 

Jeśli masz pytania dotyczące zwrotu podatku z Irlandii skontaktuj się z Anią.

 

Zwrot podatku z Irlandii