Zwrot podatku z Danii (6)

Zwrot podatku z Danii. 

Jaki jest termin rozliczenia się z podatku potrąconego w Danii?

Rok podatkowy w Danii pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Rozliczenie z Duńskim Urzędem Podatkowym możliwe jest do 3 lat wstecz i jest obowiązkowe.

Deklaracje podatkową należy złożyć do 1 maja lub też 1 lipca danego roku – termin złożenia zeznania zależy od obowiązku podatkowego osoby i jest widoczny na deklaracji podatkowej przesłanej z urzędu.

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku  skontaktuj się z Anią.

Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

Zwrot podatku z Danii – rozliczenie podatku z zagranicy Jelenia Góra

Jakie dokumenty niezbędne są do rozliczenia się w Danii?

Selvangivelse – formularz zeznania podatkowego – wystawiony przez urząd i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Danii.

Arsopgorelse – rozliczenie roczne przesyłane przez duński urząd podatkowy, dokument ten pokazuje wysokość dochodu oraz wysokość potrącanych podatków w czasie danego roku podatkowego. W rozliczeniu zawarta jest informacja o kwocie zwrotu podatku lub ewentualnej dopłacie. Należności należy uregulować nie później niż do trzech miesięcy od otrzymania decyzji.

Oplysningsseddel – dokument dołączony do ostatniego czeku, który otrzymuje się od pracodawcy albo na koniec pracy albo z końcem danego roku podatkowego, wykazuje on dochody oraz wysokość płaconego podatku.

Lonseddel – comiesięczne lub cotygodniowe odcinki wypłat.

Deklarację podatkową można przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Internetu. Jednak urząd skarbowy dużo chętniej i szybciej dokonuje rozliczeń sporządzanych on-line. Do rozliczenia on-line potrzebny jest aktualny TastSelv-kode (8 cyfrowy numer, który jest hasłem potrzebnym do zalogowania się do systemu). Kod można zamówić na stronie urzędu:www.tastselv.skat.dk.

 

Z jakich ulg można skorzystać rozliczając się w Danii?

• koszty dojazdu z Danii do Polski i z Polski do Danii, można je rozliczyć również ryczałtowo (SKAT ustala stawkę za każdy kilometr)
• koszty poniesione na zakwaterowanie,
• koszty poniesione na wyżywienie,

Do rozliczenia nie trzeba przedstawiać rachunków ani faktur, natomiast duński urząd skarbowy ma 7 lat na sprawdzenie czy faktycznie podane koszty były ponoszone, więc dokumenty takie powinno przechowywać się w domu.

 

Jaki jest termin weryfikacji złożonego zeznania podatkowego przez Duński Urząd Skarbowy?

Od momentu kiedy urząd skarbowy w Danii otrzyma zeznanie podatkowe ma 6 miesięcy na jego rozpatrzenie, szybkość rozpatrywania deklaracji zależy od urzędu.

Po weryfikacji zeznania podatkowego urząd skarbowy przesyła ostateczne rozliczenie podatkowe – Arsopgorelse, na którym widnieje informacja o zwrocie lub dopłacie podatku. Jeśli należy Ci się zwrot podatku i posiadasz zarejestrowane NemKonto to pieniądze zostaną przelane na to konto.

 

Co to jest NemKonto ?

NemKonto to konto, które podatnik będąc w Danii podaje w duńskim urzędzie skarbowym (SKAT) jako konto, na które SKAT ma przelać ewentualny podatek. NemKontem może być to konto duńskie lub konto polskie złotówkowe (nie może to być konto polskie walutowe).

 

Komplet dokumentów niezbędnych, aby uzyskać zwrot podatku z Danii, można pobrać ze strony dokumenty do pobrania.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z rozliczeniem podatku z Danii skontaktuj się z Anią.

 

Zwrot podatku z Danii
Tagi: