Zwrot podatku z Belgii (3)

Zwrot podatku z Belgii

Kto musi rozliczyć się z Belgijskim Urzędem Skarbowym?

Rozliczenie podatku z Belgii jest obowiązkowe dla osób, które legalnie pracowały w tym kraju oraz, miały pobrane zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę.

Jeśli podatnik otrzymał wezwanie do rozliczenia z Federale Overheidsdienst Financien, powinien złożyć deklarację niezwłocznie.

Jeśli podatnik posiada współmałżonka, wtedy ma obowiązek rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Takie rozliczenie niesie za sobą szereg korzyści szczególnie gdy współmałżonek nie zarabia lub jego dochody są niskie.

 

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku  skontaktuj się z Anią.

Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

 

Za jakie lata podatkowe można otrzymać zwrot podatku z Belgii?

Można rozliczać się za okres do 3 lat wstecz,  czyli w roku 2018 za rok 2017, 2016, 2015.

 

Belgijska karta podatkowa fiche/indywiduale rekening/loonbony?

Podstawą do rozliczenia podatku z Belgii jest karta podatkowa fiche / loonfiche / fiche de remunerations / Fiche z bezrobotnego wydane przez pracodawcę. Dokument ten powinien zostać wydany przez pracodawcę do kwietnia kolejnego roku. Jeżeli pracownik go nie otrzyma, to powinien o niego wnioskować do pracodawcy, ponieważ na nim znajdują się wszystkie niezbędne dane do rozliczenia (kwoty dochodu, podatku oraz Nationaal Nummer). Dokumentami zastępczymi dla karty podatkowej może być roczne zestawienie płacowe Individuele rekening lub otrzymane comiesięczne odcinki płacowe loonbrief / loonbon / Fiche de Salaire / Bulletin de Paie (potrzebne są wszystkie paski wypłat z całego okresu zatrudnienia).

 

Zwrot podatku z Belgii – rozliczenie podatku z zagranicy

Rezydent czy nierezydent?

Rezydentem podatkowym w Belgii będą przede wszystkim Ci, którzy mają stałe zameldowanie w tym kraju. Osoby te otrzymują automatycznie wezwanie między kwietniem a czerwcem oraz muszą się rozliczyć w wersji papierowej do końca czerwca (termin rozliczenia on-line jest nieco dłuższy).

Nierezydenci, to Ci, którzy nie mają stałego meldunku w Belgii, pracują w tym kraju, ale ich centrum interesów osobistych i/lub gospodarczych jest w innym kraju (np. w Polsce).

Nierezydenci, którzy rozliczają się po raz pierwszy zazwyczaj nie otrzymują automatycznie deklaracji, muszą o nią wnioskować w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu. Następnym razem powinni automatycznie dostać deklarację imienną.Termin rozliczenia trwa zazwyczaj od końca sierpnia do początku października, a więc nie ma wiele czasu, dlatego najlepiej jest odpowiednio wcześniej przygotować już wszystkie niezbędne dokumenty.

 

Kiedy przesyłane są niezbędne do rozliczenia formularze?

W okolicy kwietnia każdego roku pracownik powinien dostać od swojego pracodawcy FISCHE, które jest podstawowym dokumentem do rozliczenia. W okolicy września/października Urząd Skarbowy w Belgii udostępnia formy na dany rok podatkowy.

 

Na jaki adres przesyłane są formularze z belgijskiego urzędu?

Urząd wysyła korespondencję na adres, który jest zarejestrowany w belgijskim urzędzie.

 

Na jakie ulgi podatkowe mogę liczyć?

W Belgii istnieje obowiązek wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Belgia to kraj prorodzinny więc największe korzyści przynosi rozliczenie z małżonkiem oraz wykorzystanie ulgi na dzieci. Można w ten sposób podwyższyć kwotę wolną od podatku i odzyskać pełny zwrot wpłaconej kwoty, nawet w przypadku wyższych zarobków. Niektórym zawodom również przysługują specjalne odliczenia.

Pamiętaj jednak, że prawo do zwrotu nadpłaty podatkowej i ulg podatkowych uzyskach tylko wtedy, gdy dochody z Belgii stanowią minimum 75 % Twojego łącznego dochodu ( tzw. worldwide income) wykazanego na druku EU EWR, który powinien zostać wypełniony przez Palski Urząd Skarbowy.

Druk EU EWR oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia i otrzymania zwrotu podatku z Belgii, można pobrać ze strony dokumenty do pobrania.

 

Czy mogę odzyskać cały podatek?

Tak. Jest to możliwe, gdy zarobiona kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym (2015: 6570 euro brutto) i jeżeli uzyskane Belgii dochody stanowią 75%wszystkich dochodów podatnika. Po około 3-5 miesiącach otrzymają Państwo nadpłatę podatkową za dany rok podatkowy.

 

Kiedy wydawane są decyzję odnośnie rozliczenia?

Urząd belgijski wysyła kalkulację najwcześniej w czerwcu i dopiero wtedy będzie wiadomo, czy przyznano nam zwrot podatku z Belgii. Od daty otrzymania kalkulacji Urząd Skarbowy w Belgii ma czas od 9 do 12 tygodni na przelanie pieniędzy.

 

Czy dochód osiągnięty w Belgii podlega również opodatkowaniu w polskim Urzędzie Skarbowym?

Nie. W rozliczeniu belgijskim należy wykazać dochód osiągnięty w Polsce oraz innych krajach zarobkowania, nie oznacza to jednak podwójnego opodatkowania.

W trakcie rozliczenia podatku z Belgii należy przedstawić i udokumentować wszystkie dochody z wszystkich innych krajów, w których się pracowało, np. z Polski, Niemiec itd. Dzięki temu urzędnicy mogą poprawnie przypisać podatnika do grupy podatkowej oraz określić prawo do ulg podatkowych. Dochody te również są weryfikowane pod względem unikania podwójnego opodatkowania. Dodatkowo proszę pamiętać o ujawnieniu dochodów współmałżonka.

Choć Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkudziesięcioma krajami świata min, z Belgią, nie oznacza to, że można przed fiskusem nie wykazać uzyskanych za granicą dochodów. Jeśli podatnik zarabiający zagranicą spędził w ubiegłym roku w Polsce więcej niż 183 dni, to musi wpisać do zeznania podatkowego dochody z zagranicznych źródeł. Nawet jeśli odprowadził już od nich podatek w kraju, w którym je uzyskał.

Nie oznacza to, że podatnik będzie musiał po raz drugi odprowadzić od tych dochodów podatek. Mogą one jednak wpłynąć na wysokość efektywnej stawki podatkowej, a więc i wysokości należnego podatku od dochodów uzyskanych w Polsce.

Wobec powyższego dochody uzyskane z pracy w Belgii należy rozliczyć w Polskim Urzędzie Skarbowym w deklaracji PIT z załącznikiem ZG.

Jeżeli masz problem z rozliczeniem dochodów uzyskanych w Belgii w Polskim Urzędzie Skarbowym skontaktuj się z Anią.

 

Jaki jest czas trwania rozliczenia ?

Okres oczekiwania to 6-12 miesięcy.

 

Jak wygląda rezultat rozliczenia ?

Rezultat rozliczenia jest uzależniony od wielu czynników, m. in. od składek pobranych na podatek przez pracodawcę, od ogólnej sytuacji finansowo – rodzinnej, od przyznanych ulg oraz od pozostałych dochodów uzyskanych przez podatnika i jego współmałżonka, dlatego wynikiem końcowym rozliczenia może być zwrot lub dopłata, ostateczny wynik będzie widoczny na decyzji podatkowej.

 

Chcesz uzyskać zwrot podatku z Belgii?  Skontaktuj się z Anią.

Zwrot podatku z Belgii