Zwrot podatku z Anglii

Zwrot podatku z Anglii

Komu przysługuje zwrot podatku z Anglii? 

Zwrot podatku przysługuje wszystkim zatrudnionym oraz pracownikom kontraktowym pracującym legalnie na terenie Anglii, jeśli ich podatek potrącany z wynagrodzeń był wyższy niż powinien.

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku  skontaktuj się z Anią.

Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

 

Do kiedy należy się rozliczyć z Angielskim Urzędem Skarbowym?

O podatek ten można ubiegać się pod koniec roku podatkowego, który trwa do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego bądź po zakończeniu zatrudnienia, pod warunkiem, że do końca danego roku podatkowego nie podejmie się zatrudnienia na terenie Anglii.
Należy pamiętać, że rok podatkowy w Wlk. Brytanii trwa od 06 kwietnia danego roku i kończy się 5 kwietnia roku następnego, a możliwość rozliczenia podatku mamy tylko do 4 lat wstecz.

Poniżej terminy, do których możemy dokonać rozliczenie za dany rok podatkowy:

  • 2013/2014 do 5 kwietnia 2018
  • 2014/2015 do 5 kwietnia 2019
  • 2015/2016 do 5 kwietnia 2020
  • 2016/2017 do 5 kwietnia 2021
  • 2017/2018 aktualny okres rozliczamy tylko w przypadku jeżeli klient nie wraca do UK przed 5 kwietnia 2018

Nie rozliczamy osób posiadających w Wielkiej Brytanii status SELF ASSESSMENT/jednoosobowa działalność gospodarcza.

 

Jakie dokumenty są niezbędne do odzyskania podatku z Anglii?

P45 -Jest to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowita kwota zapłaconego podatku. P45 dostajesz zawsze w momencie, gdy kończysz pracę u danego pracodawcy

LUB

P60 -Jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy kończy się 5 kwietnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Jest to odpowiednik polskiego PIT11.

LUB

PAYSLIP – Jest to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą. Jeżeli nie masz możliwości uzyskania dokumentów P45/P60 możesz odzyskać podatek na podstawie ostatnich potwierdzeń payslip. Możesz rozliczyć się na podstawie payslipów, jednak może trwać to dłużej.

LUB

STATEMENT OF EARNINGS – dokument, który informuje o dochodzie i podatku, zwykle jest wystawiany przez pracodawcę na firmowym papierze, możesz go dołączyć, jeśli nie masz P45, P60 lub payslip;

Do rozliczenia potrzebna jest także kopia dowodu osobistego lub paszportu, aktualny adres zamieszkania oraz złotówkowy numer konta. Rozliczenie na podstawie payslip’ów wykonujemy tylko na odpowiedzialność klienta!

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatki z Anglii można pobrać ze strony dokumenty do pobrania.

 

Zwrot podatku z Anglii – rozliczenie podatku z zagranicy

Kiedy mogę liczyć na zwrot podatku?

Prawo do ubiegania się i wysokość zwrotu podatku zależą od wysokości ściągniętego podatku z Twoich wynagrodzeń w danym roku. Wysokość ściąganego podatku zależy od kodu podatkowego jaki otrzymałeś i od Twojej historii zatrudnienia. Zwrot podatku otrzymasz zazwyczaj wtedy gdy:
1. pracujesz w UK od niedawna (masz “niekorzystny” kod podatkowy)
2. nie przepracowałeś całego roku (np. zacząłeś pracować w połowie roku podatkowego lub miałeś częste przerwy w pracy)

 

Czy mogę odzyskać cały podatek?

W przypadku, gdy zarobiona kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym, możesz odzyskać cały nadpłacony podatek. Jeżeli zarobek przekracza kwotę wolną, możesz użyć kalkulatora na naszej stronie, by wyliczyć wysokość zwrotu.

 

Kwoty wolne od podatku

11,500 GBP – kwota wolna od podatku 2017/2018
11,000 GBP – kwota wolna od podatku 2016/2017
10,600 GBP – kwota wolna od podatku 2015/2016
10,000 GBP – kwota wolna od podatku 2014/2015
9,440 GBP   – kwota wolna od podatku 2013/2014

 

Czas oczekiwania na rozliczenie

W tym przypadku zwrot przebiega najszybciej. Oficjalnie urząd ma 15 dni na dokonanie zwrotu od momentu przyjęcia kompletnego wniosku. W rzeczywistości trzeba uwzględnić jednak czas potrzebny na obieg dokumentów, przesyłanie poczty i transfer czeku. Z reguły trwa to ok. 3 – 4 miesiące. Zdarza się jednak, że potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia i okres ten wydłuża się do 6 miesięcy.

 

Co w przypadku kiedy posiadam czek, ale stracił termin ważności?

Możemy wnioskować do Urzędu o wystawienie nowego czeku. W tym celu potrzebujemy oryginał przeterminowanego czeku oraz komplet dokumentów do podatku angielskiego.

 

Czy należy wykazywać dochody uzyskanie w Anglii w Polskim Urzędzie Skarbowym ?

W konsekwencji, jeżeli pomimo podjęcia pracy na terenie Wielkiej Brytanii, podatnik przez cały rok podatkowy był polskim rezydentem podatkowym tzn.

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

wówczas jest zobowiązany do rozliczenia się ze wszystkich swoich dochodów (polskich i brytyjskich) na deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG. Zakładając, że w Wielkiej Brytanii podatnik był zatrudniony na umowę o pracę, dochody z Wielkiej Brytanii będą na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zwolnione w Polsce z podatku, jednakże będą brane pod uwagę do wyliczenia stopy procentowej dla opodatkowania dochodów z Polski. Dochody z Wielkiej Brytanii należy wykazać w poz. 8 załącznika PIT-ZG oraz w poz. 174 deklaracji PIT-36.

Jeżeli masz problem z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w Anglii w rozliczeniu rocznym PIT,  skontaktuj się z Anią.

 

Zwrot podatku z Anglii