Składając niemieckie zeznanie podatkowe musimy liczyć się z tym, że nie zawsze pojawi się kwota podatku do zwrotu. Zdarzyć się może, że zwrócony podatek będzie niewielki, a nawet pojawić się może jego dopłata.

Deklaracja niemiecka

Kiedy może wystąpić dopłata do podatku?

Jednym z powodów wystąpienia dopłaty podatku zamiast zwrotu jest to, że pracodawca nie odprowadzał zaliczek na podatek.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić otrzymaną od pracodawcy kratę podatkową czyli Lohnsteuerbescheinigung.

Z reguły w poz. 4,5 oraz 6 można znaleźć odprowadzane podatki.

Odprowadzane zaliczki na podatek znajdziecie Państwo w karcie podatkowej w pozycji :

w wierszy 4 – jest to podatek dochodowy

w wierszu 5 – jest to podatek solidarnościowy

w wierszu 6 – podatek kościelny

Podatki na karcie podatkowej w Niemczech

W sytuacji kiedy w wierszach tych nie występują żadne cyfry wiemy już, że zaliczki na podatek nie zostały zapłacone. Wówczas jeżeli nie było innych okresów zatrudnienia nie możemy mówić o jakimkolwiek zwrocie podatku.

Kolejnym powodem wystąpienia dopłaty podatku jest zaliczenie podatnika do 3 klasy podatkowej.

Jest to dość często pojawiająca się sytuacja. Podatnik zadeklaruje przynależność do 3 klasy podatkowej a jego małżonek/małżonka deklaruje dość duże dochody.

Trzecia klasa podatkowa charakteryzuje się między innymi tym, że pobierane są bardzo małe zaliczki na podatek. Jednym z rozwiązaniem na unikniecie dopłaty podatku jest rozliczenie się wspólnie ze współmałżonkiem. Czasami okazuje się, że i współmałżonek osiąga spore dochody i w związku z tym nie można liczyć na zwrot podatku jednak niejednokrotnie ujęcie w zeznaniu podatkowym kosztów i ulg podatkowych daje możliwość rozliczenia podatnika na zero czyli tak aby dopłaty uniknąć.

Aby sprawdzić do jakiej klasy podatkowej należysz przyjrzyj się uważnie swojej karcie podatkowej tj. Lohnsteuerbescheininigung. W tabeli po prawej stronie u osób, których małżonka (-ek) mieszka w Polsce jest to zazwyczaj 3.

Klasa podatkowa

Kolejnym dość istotnym czynnikiem wpływającym na to że z rozliczenia rocznego nie pojawi się kwota do zwrotu jest to ,że pracodawcy wypłacają pracownikom diety czyli kwoty wolne od podatku.

Zdarza się dość często, że pracodawcy wypłacają swoim pracownikom znaczne kwoty z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.

Podwójne gospodarstwo wiąże się z tym, że pracownik zmuszony jest do wynajęcia mieszkania z racji tego, że dzieli go znaczna odległość między miejscem w którym świadczy pracę o miejscem zamieszkania rodziny w Polsce. Czyli w takim przypadku pracodawca może wypłacać pracownikowi środki na utrzymanie mieszkania bądź dojazdy z Niemiec do domu w Polsce. Kwoty wypłacane z tego tytułu są wolne od opodatkowania. Istnieje możliwość taka, że kwoty te zostaną przez urzędników zakwestionowane i opodatkowane. Dzieje się tak np. w przypadku kiedy podatnik nie prowadził podwójnego gospodarstwa domowego z racji tego, że jest kawalerem i nie ma w Polsce swojego mieszkania. W związku z tym zaliczki płacone na podatek nie uwzględniały owej diety czyli kwoty wolnej od podatku i rozliczenie podatku może oznaczać dopłatę.

Aby uniknąć takiej sytuacji w przypadki kiedy na karcie podatkowej tj. Lohnsteuerbescheininigung widnieją kwoty w pozycjach:

w polu 17 – z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy
w polu 20 – z tytułu pracy w delegacji
w polu 21 – z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa

Diety w karcie podatkowej
Zadbaj o to aby Twój pracodawca wypełnił Zaświaczenie o dietach wypłaconych w Niemczech.

Złożenie zeznania podatkowego nie zawsze prowadzi do zwrotu podatku z Niemiec