Wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu skarbowego- Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung.

Flaga Niemiec

Osoby, które pracowały legalnie w Niemczech i nie zdążyły złożyć w terminie zeznania podatkowego tj. Einkommensteuererklärung mogą spodziewać się korespondencji z niemieckiego urzędu skarbowego. Wiele osób może otrzymać nakaz wzywający do złożenia zeznania podatkowego.

Zacznijmy może od tego kto ma obowiązek rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym?

Z pewnością obowiązek złożenia zeznania podatkowego pojawia się w momencie otrzymania wezwania do rozliczenia się z podatku dochodowego.

Po otrzymaniu wezwania powinno się zatem w wyznaczonym terminie wypełnić i wysłać wymagane przez urząd zeznanie podatkowe.

Pamiętajmy ,że ostateczny termin na rozliczenie się z niemieckim urzędem skarbowym mija 31 maja i do tego dnia nasza deklaracja powinna trafić do urzędu tj. Finanzamt.

Podatnik ma obowiązek (poza wezwaniem do rozliczenia) rozliczyć się gdy:

  • Podatnik, który w rozliczanym roku podatkowym miał III, IV lub piątą klasę podatkową
  • Podatnik, który miał w jednym okresie dochody z kilku źródeł w danym roku podatkowym
  • Podatnik, który rozwiódł się lub został wdowcem w roku podatkowym
  • Podatnik, który uzyskał dochody do których nie został odprowadzony podatek
  • Podatnik, który prowadził działalność gospodarczą.
  • Podatnik ma nadany Steuernummer,
  • Emeryci,renciści
  • Osoby pobierające świadczenia w Niemczech.

Od roku 2014 osoby, które rozliczały się już w poprzednich latach powinny rozliczać się na bieżąco.

Jakie konsekwencje niesie za sobą niezłożenie zeznania podatkowego?

Niedotrzymanie terminu na złożenie rozliczenia rocznego może skutkować wezwaniem z urzędu niemieckiego z naliczonymi karami.

Co ważne samo zapłacenie podatku jest dla niemieckich urzędników niewystarczające. Pomimo otrzymanego wezwania musimy dopełnić obowiązku złożenia deklaracji podatkowej oraz opłacenia zaległości podatkowych.

Nie złożenie zeznania podatkowego może doprowadzić do sytuacji w której urzędnicy będą zmuszeni do wydania tzw. decyzji szacunkowej.

Polega ona na tym, że urzędnicy będąc w posiadaniu informacji o naszych dochodach z Niemiec oszacują kwotę podatku jaką powinniśmy uiścić.

Nie jest to korzystana sytuacja dla podatnika z racji tego, że jeżeli podatnik jest zameldowany w Polsce urzędnik niemiecki nie ma informacji na temat dochodów osiągniętych w Polsce. W związku z tym urzędnik może skalkulować kwotę dochodów osiągniętych w Polsce, które nie będą zgodne z tymi rzeczywistymi a będą miały wpływ na wysokość obliczonego podatku.

Dodatkowym problemem jest również to ,że urzędnik nie wie jakie w danym roku będą przysługiwały nam ulgi i odliczenia. Jest wysoce prawdopodobne, że nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu koszty, które mogą wpłynąć na obniżenie dochodu do opodatkowania.

Myślę, że są to dość wystarczające argumenty przemawiające za tym aby nie zwlekać z rozliczeniem się z niemieckim fiskusem.

Pamiętajmy również o tym, że wystawienie takiej decyzji nie zwalnia nas od niezłożenia zeznania podatkowego.

Terminowe rozliczenie się z niemieckim fiskusem uchroni nas przed zapłaceniem kary za jego niezłożenie oraz odsetek za zwlokę jaki i ewentualnej dopłaty do podatku.

Jeżeli otrzymałeś/(aś) z niemieckiego urzędu pismo, ktore wygląda tak samo bądź podobnie jak te poniżej nie zwlekaj z odpowiedźią na nie czas działa na towją niekorzyść.

Wezwanie do rozliczenia podatku z DE

 

Jeśli nie wiesz jak odczytać ten dokument SKONTAKTUJ SIĘ Z ANIĄ

 

 

Wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu skarbowego