Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku z Niemiec Uwaga! Termin rozliczenia w Niemczech zostanie od 2019 roku dla deklaracji podatkowych począwszy od roku podatkowego 2018 wydłużony do 31.07. Niedotrzymanie terminu będzie powodowało naliczenie kary pieniężnej za każdy miesiąc opóźnienia. Kto...