spółka z o.o. sp. k

Optymalizacja podatkowa – spółka z o.o. spółka komandytowa. Najważniejsze pytania.

28 września 2018 r., wzięliśmy udział w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w Poznaniu pod tytułem „Księgowość w spółce z o.o. spółce komandytowej”. Dziś chcemy się z Wami podzielić najważniejszymi spostrzeżeniami.

Tematyka szkolenia wydała nam się interesująca z uwagi na to, że zakładanie spółek z o.o. spółek komandytowych stało się w ostatnich czasach bardzo popularne. Wyraźnie widać dynamiczny wzrost liczby spółek komandytowych powstałych w ciągu ostatnich lat ustępuje ona jedynie liczebnością spółkom z o.o. i jawnym.

Zacznijmy może od zadania sobie pytania: czym jest właściwie spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak posiadają zdolność do czynności prawnych. Spółka komandytowa uregulowana jest w Kodeksie spółek handlowych. Jak wszystkie spółki osobowe nie może mieć statusu spółki jednoosobowej (musi być co najmniej dwóch wspólników).

Kto w spółce komandytowej jest wspólnikiem spółki?

Spółkę komandytową tworzą dwa rodzaje wspólników:
komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje może nim być osoba fizyczna czy np. spółka z o.o.;
komandytariusz – może nim być osoba fizyczna, która nie działa w spółce, wnosi wkład, odpowiadając za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionej w umowie kwoty finansowej tj. sumy komandytowej.

Kolejne myślę, że bardzo ważne pytanie jakie będzie wam się nasuwało to: jakie zalety niesie ze sobą prowadzenie spółki komandytowej?

Możemy wyróżnić min:

  • Jednokrotne opodatkowanie zysków spółki.
  • Możliwość wybory przez wspólników, którzy są osobami fizycznymi formy opodatkowania dochodów ze spółki np. stawką liniową tj. 19%.
  • Ograniczenie odpowiedzialności wspólników – komandytariusz odpowiada swoim majątkiem osobistym do określonej w umowie sumy komandytowej. W przypadku wniesienia przez wspólników wkładów równych sumie komandytowej całkowicie wyłącza ich od odpowiedzialności osobistej.
  • Możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu takim, aby wyeliminować odpowiedzialność osobistą osób fizycznych.
  • Duża elastyczność dysponowania zyskiem spółki (w przeciwieństwie do np. sp. z o.o.) w tym możliwość podjęcia uchwały o wypłacie zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego.
  • Brak wymogu minimalnego kapitału podstawowego.
  • Bieżące rozliczanie przychodów i kosztów wspólników spółki z przychodami i kosztami z innych przedsięwzięć gospodarczych.

Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest to jakie korzyści niesie ze sobą udział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółce komandytowej.

Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza jest korzystnym rozwiązaniem, z uwagi na to, że pozwala na brak odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki wspólników tj. komandytariuszy i pojedyncze opodatkowanie ich dochodów. Dlaczego tak się dzieje?

Optymalizacja podatkowa – spółka z o.o. spółka komandytowa

Spółka z o.o. spółka komandytowa

 

Jak powszechnie wiadomo wadą spółki z o.o jest to, że jest ona obciążona podwójnym opodatkowaniem tj. po raz pierwszy kiedy uzyska dochód (CIT – 15% lub 19%) i po raz drugi, gdy wspólnicy postanawiają wypłacić wypracowany zysk (dywidenda – 15%), czyli 30% – 34%. Natomiast w przypadku spółki komandytowej mamy wyłącznie pojedyncze opodatkowanie, a za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponosi spółka z o.o., która jest jednym ze wspólników spółki czyli komplementariusz.

Interesuje Cię temat optymalizacja podatkowa – spółka z o.o. spółka komandytowa? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, masz jakieś pytania, wątpliwości lub nie wiesz od czego zacząć – skontaktuj się z Anią.

Optymalizacja podatkowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią spółka komandytowa