Osoby chcące prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, bądź też wspólnicy działający w spółkach cywilnych mogą skorzystać z rejestracji swojej firmy w sposób tradycyjny, bądź też z rejestracji on-line.

czekanie w urzędzie

Rejestrację on-line dokonać można za pośrednictwem formularza CEIDG-1, który dostępny jest na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej jest bezpłatna.

Warunkiem założenia działalności on-line jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego który należy wcześniej założyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Posiadanie jednego z tych narzędzi umożliwia zarządzanie wpisem w CEIDG drogą elektroniczną.

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku w internecie bez zakładania konta w systemie CEIDG. Jednak takie anonimowe wypełnienie wniosku wymaga wizyty w ciągu 7 dni w urzędzie miasta bądź gminy w celu jego podpisania. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja co do składania wniosków o wpis do CEIDG więc można wybrać dogodny dla siebie urząd miasta bądź gminy.

Można również wypełnić wniosek ręcznie bądź też wydrukowany z systemu CEIDG wysłać listem poleconym do urzędu miasta bądź gminy. Jednak tutaj sytuacja ta będzie wymagała tego aby podpis złożony pod wnioskiem był poświadczony notarialnie.

W związku z powyższym procedura złożenia wniosku może odbyć się na dwa sposoby:

Należy najpierw wejść na stronę www.ceidg.gov.pl a następnie wybrać jeden ze sposobów złożenia wniosku:

  • Pierwszy sposób to: założenie konta i zalogowanie się do systemu => wypełnienie wniosku on-line => podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisanie profilem zaufanym.
  • Drugi sposób to: przygotowanie wniosku w trybie anonimowym, bez logowania do systemu => wydruk wniosku => podpisanie i wysłanie pocztą *wymagane notarialne poświadczenie , osobiste zaniesienie do urzędu gminy bądź miasta.

Warto zwrócić uwagę na to, że wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie:

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP),
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS,
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto na etapie rejestracji należy określić:

  • w jakiej formie będziesz prowadzić rachunkowość,
  • czy chcesz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS,
  • ze zwolnienia z VAT,
  • czy chcesz miesięcznie czy kwartalnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy.

W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności musisz udać się do ZUS w celu zgłoszenia się do odpowiednich ubezpieczeń (złożyć druki ZUS ZUA/ZZA -tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Jeśli potrzebujesz w powyższych sprawach pomocy skontaktuj się z Maćkiem.

Rejestracja firmy w ceidg tradycyjnie czy online?