Ministerstwo Finansów nie mogło się zdecydować, czy przedłużyć termin złożenia CIT-8 i sprawozdań finansowych.

Z opublikowanego rozporządzenia wynika w końcu, że podatnicy, którzy osiągają dochody zwolnione z CIT i organizacje pożytku publicznego CIT-8 mogą złożyć do końca lipca. Wszyscy pozostali CIT muszą natomiast rozliczyć do końca maja.

Rozporządzenie ministra finansów określa już precyzyjnie, że firmy muszą złożyć CIT-8 do końca maja. W tym samym czasie muszą też zapłacić podatek.

Dłuższy termin na rozliczenie CIT dostały organizacje pożytku publicznego i podatnicy, którzy otrzymują dochody, które na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, są zwolnione z podatku dochodowego.

Rozporządzenie zostało wydane 27 marca. Jest opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 542

Czytaj całe rozporządzenie.

Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8 w końcu możliwe.