W rozliczeniu podatku dochodowego za 2017 r. pracodawca nie wyręczy już podatnika.

pieniadze

Zlikwidowane zostało funkcjonujące jeszcze w rozliczeniach PIT za 2016 r. rozwiązanie polegające na dokonywaniu na formularzu PIT-40 rocznego obliczenia podatku przez płatników czyli pracodawców.

Zlikwidowany został bowiem art. 37 ustawy o pdof. W miejsce tego rozwiązania w rozliczeniu za 2017 r. podatnik może wybrać pomiędzy powierzeniem sporządzenia rocznego rozliczenia urzędowi skarbowemu a samodzielnym jego wypełnieniem i złożeniem.

Podatnicy, których za lata ubiegłe rozliczały swoje zeznania za pośrednictwem swojego pracodawcy muszą zatem przemyśleć, czy roczny PIT za 2017 r. złożą urzędowi skarbowemu samodzielnie, czy też zdecydują się na sporządzenie go przez urząd skarbowy.

Jak zatem zlecić sporządzenie deklaracji podatkowej PIT Urzędowi Skarbowemu?

Jeśli nie chcesz samodzielnie sporządzać deklaracji PIT, to może to za Ciebie zrobić Urząd Skarbowy. Aby skorzystać z tej formy rozliczenia, należy w terminie od 15 marca do 16 kwietnia 2018 r., wypełnić i wysłać elektronicznie Wniosek PIT-WZ.

Złożenie Wniosku PIT-WZ nie stanowi obowiązku podatnika, jest tylko jedną z możliwości rozliczenia rocznej deklaracji PIT, a jego złożenie jest całkowicie dobrowolne.

Niezależnie od Wniosku PIT-WZ, nowe przepisy wprowadzają również możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego oświadczenia PIT-OP, o woli przekazania przez emeryta lub rencistę 1% podatku od świadczeń emerytalno-rentowych wykazywanych w imieniu podatnika na deklaracji PIT-40A przez ZUS.

Co ważne !

Urząd Skarbowy sporządzi PIT-a wyłącznie za tych podatników, których przychody rozlicza płatnik (np. pracodawca), na deklaracji PIT-11. PIT-WZ nie pozwoli na rozliczenie podatnika, na innej deklaracji niż PIT-37. Jakiekolwiek przychody zatem zobowiązujące podatnika do zmiany deklaracji lub rozliczenia się na innym formularzu niż PIT-37 – wymuszają samodzielne rozliczenie podatkowe.

Wniosek (PIT-WZ) o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy możemy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: systemu e-Deklaracje Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, systemu bankowości elektronicznej podatnika czy po prostu korzystając z programów do wysyłki elektronicznej rozliczeń rocznych.

Podatnik w terminie do 30 kwietnia, zobowiązany jest zaakceptować treść PIT-37 lub poinformować Urząd Skarbowy o odrzuceniu sporządzonej przez niego deklaracji PIT. Weryfikacja negatywna przygotowanej deklaracji, wiąże się z samodzielnym sporządzeniem deklaracji podatkowej przez podatnika.

Chcesz abyśly sporzdzili dla Ciebie zeznanie podatkowe – SKONTAKTUJ SIĘ Z ANIĄ

PIT za 2017 r. – nie sporządzi już twój pracodawca
Tagi: