Koszty samochodu osobowego w firmie 2019

Koszty samochodu osobowego w firmie 2019. Rozliczenie kosztów samochodów osobowych po zamianach w 2019 roku.

Od stycznia 2019 r, zmianie uległy przepisy dotyczące rozliczania kosztów związanych z samochodami osobowymi będącymi własnością przedsiębiorcy jak i tych używanych na podstawie na przykład umowy leasingu operacyjnego.

  • Samochody osobowe wprowadzone do ewidencji środków trwałych

Jeśli chodzi o samochody będące własnością podatnika, czyli te auta, które wprowadzone są do ewidencji środków trwałych to po zmianach od 2019 roku mamy możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wyższej wartości. Dawniej do kosztów uzyskania przychodów mogliśmy zaliczyć amortyzacją w wysokości 20 000 euro obecnie będzie możliwość zaliczenia w kosztach amortyzację w kwocie 150 000 zł.

Warto zwrócić uwagę, że zmianie uległa zasada uwzględniania w kosztach odpisów amortyzacyjnych w przypadku sprzedaży auta.

Jeśli wartość auta będzie wynosiła powyżej 150 000 zł, część, od której nie dokonaliśmy odpisów amortyzacyjnych, nie będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych. W poprzednim stanie prawnym pozostała wartość amortyzacji mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

  • Samochody osobowe będące w lasingu operacyjnym bądź innej umowy o podobnym charakterze

Jeśli w 2019 r. skorzystamy z leasingu operacyjnego lub innej umowy o podobnym charakterze to musimy liczyć się z tym,że w kosztach firmy znajdzie się wartość auta stanowiąca 150 000 zł. Czyli zmiana tak dotknie te osoby, które zdecydują się na leasing auta o wartości powyżej 150 000 zł.

Koszty samochodu osobowego w firmie 2019

Jak rozliczymy leasing operacyjny auta- w ratach?

Otóż nie zaliczymy opłat wynikających z umowy leasingu dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego, który jest przedmiotem leasingu.

Poniżej prezentuję przykład tego jak będzie liczona rata leasingu w kosztach uzyskania przychodów.

Załóżmy, że podpisałam w 2019 r, umowę leasingu operacyjnego na auto osobowe, które będzie używane w trybie mieszanym. Wartość samochodu to 200 000 zł. W związku z tym,że jest wyższa od 150 000 zł liczymy proporcję 150 000 / 200 000 x 100% = 75%.

W związku z tym, każda rata będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75%. Należy zwrócić uwagę, że ograniczenie stosować się będzie tylko do raty kapitałowej. Czyli tej części , która stanowić będzie spłatę wartości auta, a nie raty odsetkowej.

 Koszty eksploatacyjne – ograniczenie 20% lub 75%

Rozliczenie kosztów eksploatacji – leasing operacyjny

Od 2019 r, zmianie uległy również możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z eksploatacją samochodów osobowych tych będących własnością podatnika jak i tych wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub umowy o podobnym charakterze.

Jeśli chodzi o samochody wykorzystywanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub umowy o podobnym charakterze to do kosztów uzyskania przychodów wykorzystywanych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika nie zaliczymy 25% poniesionych wydatków. W związku z tym do kosztów zaliczymy jednie 75% każdego wydatku eksploatacyjnego związanego z użytkowaniem tego pojazdu.

Należy pamiętać, że ustawodawca również zezwala na zaliczenia 100% wydatków. Wówczas należy spełnić wymagania określone w ustawie. Podatnik musi wówczas prowadzić kilometrówkę taką jak dla celów VAT.

Przedsiębiorca powinien sprawdzić  czy zgodnie z definicją samochodu osobowego zawartą w art. 5a ust. 19a nie jest wyłączony.

Rozliczenie kosztów eksploatacji – auto nie wprowadzone  do ewidencji przebiegów pojazdów

W przypadku kiedy wykorzystujemy w swojej działalności auto, które nie jest wprowadzone do ewidencji środków trwałych dawniej koszty związane z eksploatacją takiego pojazdu uwzględniamy w wysokości 20% wartości faktury.

Dawniej takie koszty uwzględniane były w rachunku podatkowy na podstawie ewidencji przebiegów pojazdów. Obecnie taka forma rozliczania kosztów nie będzie już obowiązywać.

Poniżej prezentacja zaszłych zmian  uwzględnia w kosztach używania samochodów osobowych

Koszty samochodu osobowego w firmie 2019

 

Chcesz obliczyć koszty samochodu osobowego w firmie 2019 – skontaktuj się z Anią

Koszty samochodu osobowego w firmie 2019