koszty mieszkania w działalności

Działalność gospodarcza w mieszkaniu, a koszty.

Bardzo często przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej decydują się na uruchomienie jej w swoim mieszkaniu. Sprawdź, jakie koszty możesz uwzględnić w rozliczeniu swojej działalności.

Można wyodrębnić grupę kosztów związanych z działalnością w mieszkaniu, zaliczyć do tej grupy będzie można takie koszty jak:

 • amortyzacja
 • koszty związane z eksploatacją mieszkania
 • koszty wyposażenia

Bardzo ważne jest to aby prowadząc swój biznes można było wyodrębnić w miejscu zamieszkania część lokalu, która będzie służyła wyłącznie twojej działalności.
Może to być pokój o określonej powierzchni na przykład 30 m2 przy założeniu, że całe mieszkanie ma 100 m2,wówczas wyodrębniamy 30% powierzchni, które będzie służyć wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza w mieszkaniu, a koszty wyposażenia.

Do kosztów wyposażenia zaliczyć można zakup mebli jak i innych niezbędnych elementów wyposażenia.

Od 01 stycznia 2018 r., podwyższono limit niskocennych środków majątku z 3.500 zł do 10.000 zł.
Oznacza to, że możesz nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Jeżeli zdecydujesz się na zakup mebli lub komputera, który będzie samodzielnie spełniał swoje funkcje, a jego cena zakupu nie będzie przekraczała 10.000 zł, to taki wydatek będzie mógł być kosztem w twojej działalności.

Kolejnym wydatkiem, który będzie mógł być kosztem w twojej firmie to wydatki, które przeznaczysz na remont oczywiście tej części mieszkania , którą przeznaczysz do prowadzenia swojej firmy.

Działalność gospodarcza w mieszkaniu, a koszty eksploatacyjne.

Drugą grupą kosztów są koszty eksploatacyjne, które możesz ponosić w związku z bieżącą eksploatacją twojego mieszkania.

Korzystnym rozwiązaniem zaliczenia takich kosztów w rachunku twojej działalności jest określenie proporcji do zajmowanej powierzchni użytkowej.

Kosztami eksploatacyjnymi mogą być media, czyli:

 • energia elektryczna
 • woda
 • ścieki
 • gazu
 • wywóz nieczystości

Co ważne – to ty musisz właściwie określić jaka cześć kosztów eksploatacji związana będzie z twoją działalności.
Przyjmijmy, że koszty mediów wynoszą 600 zł. Wyodrębniłeś 30% z całkowitej powierzchni na cele firmowe. W związku z tym, będziesz mógł w koszty swojej działalności zaliczyć kwotę 180 zł (600 x 30%).

Urzędy kwestionują koszty telefonu i internetu

Kwestionowane przez urzędy są koszty telefonu i internetu.  Jeśli są one wykorzystywane w mieszkaniu również prywatnie, nie będą mogły być kosztem firmowym.

Kolejną grupą kosztów, które zaliczyć możemy do eksploatacyjnych są koszty odsetek od kredytu.
Tutaj również musimy trzymać się określonej proporcji do zajmowanej powierzchni użytkowej.
Pamiętaj: kosztem uzyskania będą mogły być tylko te odsetki, które zostały zapłacone.

Kolejnym kosztem eksploatacyjnym mogą być:

 • wydatki na środki czystości
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od gruntu
 • ubezpieczenie mieszkania (oczywiście wszystkie w określonej proporcji do zajmowanej powierzchni użytkowej)

Jeśli masz pytania związane z właściwym uwzględnieniem kosztów w swojej działalności skontaktuj się z Anią.

Sprawdź najnowsze, ważne informacje dla każdego przedsiębiorcy -> AKTUALNOŚCI PRAWNE I KSIĘGOWE

Działalność gospodarcza w mieszkaniu, a koszty prowadzenia działalności.