Zwrot podatku z Belgii

Zwrot podatku z Belgii

Zwrot podatku z Belgii Kto musi rozliczyć się z Belgijskim Urzędem Skarbowym? Rozliczenie podatku z Belgii jest obowiązkowe dla osób, które legalnie pracowały w tym kraju oraz, miały pobrane zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę. Jeśli podatnik otrzymał...
Zwrot podatku z USA

Zwrot podatku z USA

Zwrot podatku z USA. Zwrot podatku z zagranicy. Kto może rozliczyć potrącony podatek w USA? Wszystkie osoby pracujące w Stanach Zjednoczonych mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od stanu, w którym wykonujesz pracę, zaliczki te wynoszą...
Zwrot podatku z Danii

Zwrot podatku z Danii

Zwrot podatku z Danii.  Jaki jest termin rozliczenia się z podatku potrąconego w Danii? Rok podatkowy w Danii pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rozliczenie z Duńskim Urzędem Podatkowym możliwe jest do 3 lat wstecz i jest obowiązkowe. Deklaracje podatkową należy...
Zwrot podatku ze Szwecji

Zwrot podatku ze Szwecji

Zwrot podatku ze Szwecji. Kto może starać się o zwrot potraconego podatku ze Szwecji? O zwrot podatku ze Szwecji może się starać każdy, kto pracował tam legalnie i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego mają osoby, które...
Zwrot podatku z Austrii

Zwrot podatku z Austrii

Zwrot podatku z Austrii. Obowiązek rozliczenia się z podatku w Austrii posiadają: rezydenci podatkowi tego kraju, osoby, które zarobiły powyżej 12000 € inne, nieopodatkowane dochody przekraczające 730 € osoby pobierające nieopodatkowane świadczenia renciści, emeryci...
Zwrot podatku z Irlandii

Zwrot podatku z Irlandii

Zwrot podatku z Irlandii. Komu przysługuje zwrot podatku z Irlandii? Wszystkie osoby pracujące w Irlandii mają potrącane zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot podatku. W tym celu należy złożyć w irlandzkim urzędzie podatkowym...